Како да се добие на Microsoft Certified во Бизнис интелигенција?

Заработка на MCSE: Бизнис разузнавање сертификација ќе се квалификува за позицијата на BI и инженер известување. Тоа го покажува вашиот работодавец или потенцијален работодавец дека сте технички competant во употреба Бизнис разузнавање Софтвер Алатки.

Со цел да се добие MCSE квалификација во бизнис разузнавање бара да помине 5 испити.

Испитите потребни се следните:

Испит не Титула
70-461 Доведување во прашање на Microsoft SQL Server, 2012 книги
70-462 администрирање на Microsoft SQL Server, 2012 Бази на податоци книги
70-463 Спроведување на податоци складиште со Microsoft SQL Server, 2012 книги

По завршувањето на горенаведените 3 испити ќе заработи Microsoft Certified решенија соработник (MCSA): SQL Server, 2012 сертификација

70-466 Спроведување на модели на податоци и извештаи со Microsoft SQL Server,
70-467 Проектирање Business Intelligence Решенија со Microsoft SQL Server

Број на прашања: 45-55 Приближно.
Предавање резултат: 700
резултат Донесувањето не значи преодна оценка на 70%. процентот на преодна оценка варира од испит на испит во зависност од прашањата дадени и затоа може да биде помалку од или повеќе од 70%. Нема казна за неточните одговори.
Време: 120 минути

Напишете коментар