Microsoft Office PowerPoint-д үсгийн-ийг суулгахаар вэ 2016

In order to edit a Powerpoint file on multiple computers, the font file should be embedded in the Powerpoint file, so that you don’t have to download each font file on every computer when editing.

Follow the following instructions to embed the fonts онд Powerpoint 2016.

  1. Файлыг сонгоно уу
  2. Гэж Save дарж та хадгалахыг хүсэж байгаа байрлалыг сонгох
  3. Хэрэгсэл доош унах дарж сонголтыг аварч сонгох
  4. Дараах цонх эхлэн итгэлтэй аваас зүүн цэс дээр сонгосон юм хийх
  5. Сүүлийн өмнөх сонголт нь сонгох дөрвөлжинг дарна сонгох файлын фонтууд суулгаж өгөх

Powerpoint embed fonts

6. OK дарж, дараа нь аврахын

Хариу үлдээгээрэй