כיצד לשלב את הגופנים ב- Microsoft Office PowerPoint 2016

כדי לערוך קובץ Powerpoint במחשבים מרובים, קובץ הגופן צריך להיות מוטבע בתוך קובץ Powerpoint, כך שאתה לא צריך להוריד כל קובץ גופן בכל מחשב בעת עריכת.

Follow the following instructions to embed the גופנים ב Powerpoint 2016.

  1. בחר קובץ
  2. לחץ על שמירה ובלבחור את המיקום שאתה רוצה לחסוך ל
  3. לחץ על הכלים נפתחים ובחר לשמור את האופציות
  4. מהחלון הבא לוודא שמור נבחר בתפריט השמאלי
  5. סמן את תיבת הסימון מהאפשרות האחרונה להטביע גופנים בקובץ

Powerpoint embed fonts

6. לחץ על אישור ולאחר מכן לשמור

השאר תגובה