כיצד לשלב את הגופנים ב- Microsoft Office PowerPoint 2016

In order to edit a Powerpoint file on multiple computers, the font file should be embedded in the Powerpoint file, so that you don’t have to download each font file on every computer when editing.

Follow the following instructions to embed the גופנים ב Powerpoint 2016.

  1. בחר קובץ
  2. לחץ על שמירה ובלבחור את המיקום שאתה רוצה לחסוך ל
  3. לחץ על הכלים נפתחים ובחר לשמור את האופציות
  4. מהחלון הבא לוודא שמור נבחר בתפריט השמאלי
  5. סמן את תיבת הסימון מהאפשרות האחרונה להטביע גופנים בקובץ

Powerpoint embed fonts

6. לחץ על אישור ולאחר מכן לשמור

השאר תגובה