בסיסי פקודות לינוקס במערכות הפעלה לינוקס ו- Windows

כתיבה זו שימושית עבור אלה אשר רוצים להתחיל עם Linux פקוד. כאן תוכל למצוא את הפקודות הנפוצות ביותר המשמשות Linux.

אם אתה רוצה להפעיל פקודות לינוקס על Windows ולאחר מכן להתקין Cygwin. Cygwin שכבה לינוקס על גבי Windows הוא המאפשר לך להשתמש פקודות לינוקס ב- Windows.

אם תתקין Cygwin על Windows אז את נתיב ברירת המחדל בעת הפעלת מסוף Cygwin יהיה:

C:\cygwin64\home\{username}

 

צור דוגמא קובץ פנקס חדשה

touch textfile.txt

 

מדריך שינוי

cd {directory path\name}

 

תוכן ספריות רשימה בפורמט ארוך ( -l ) כולל קבצים וספריות מוסתרים ( -a )

ls -l -a

ls -al

 

להזמין קבצים וספריות עד שהם שונו אחרונים

ls -t

 

בספריית רשימה עם הפסקה וגלילה

ls -l | less

 

הצג מיקום הנוכחי (ספריית הדפסה עובדת)

pwd

 

לחלץ אחרון 100 מילות של קובץ

tail -100 {filename.extension}

 

לחלץ ראשון 100 שורות של קובץ

head -100 {filename.extension}

 

העתק קובץ

cp {source} {destination}

 

להעביר קובץ

mv {source} {destination}

 

הפוך ספרייה חדשה

mkdir {new directory name}

 

מחק קובץ

rm {filename}

 

מחק ספרייה ריקה

rmdir {directory to remove}
rm -d{directory to remove}

 

מחק בספרייה ותוכנו

rm -r {directory to remove}
rm -R{directory to remove}

 

מיין את תוכנו של קובץ

sort {filename to sort}

 

להסיר ערכים כפולים בקובץ

uniq {filename to remove duplicates}

 

דחיסת קבצים

gzip {filename}

 

לדחוס ספרייה

gzip -r {directory name}

 

לספור את מספר השורות ומילות בקובץ טקסט

wc {filename}

 

חיפוש טקסט בתוך קבצים עבור התאמת דפוס מחרוזת (Caps Lock במידת הצורך)

grep 'word' {filename}

 

חיפוש טקסט בתוך קבצים עבור התאמת דפוס מחרוזת (רישיות)

grep -i 'word' {filename}

 

חפש עם מדריך

grep -R Arctic /home/ccuser/workspace/geography

 

צג תוכן של קובץ טקסט

cat

 

עורך זרם SED (בדומה למצוא ולהחליף)

sed 's/snow/rain/' forests.txt

 

לשנות את הרשאות קובץ וספרייה

chmod {options} {permissions} {filename}

 

רשימת הפקודות האחרונות משמשות

history

 

באופן אוטומטי לתזמן משימות

cron
crontab

 

הרשאות קובץ שינוי

chmod {permission number} {some file or directory}
chmod 777 /storage

 

לשנות את הרשאות קובץ רקורסיבית

chmod -R {permission number} {some file or directory}

 

 

השאר תגובה