چگونه به انجام جشن های هدف در فوتبال 2016 (PES 2016)

یکی از ویژگی های جدید از PES 2016 جشن هدف این است که. بازیکنان باید کنترل کامل بر جشن هدف پس از به ثمر. بازیکن قادر به بین جشن امضا و یا اقدامات منحصر به فرد را انتخاب کنید با فشار یک دکمه.

کنترل جشن به هدف

سمت چپ استیک – حرکت بازیکن در طول جشن

X را فشار دهید – موج دست در هوا در حالی که پیاده

و دکمه – پرش و جشن

یک دکمه – آیا جشن کامل 1 همانطور که در گزینه ویرایش بازیکن تعریف

دکمه B – آیا جشن کامل 2 همانطور که در گزینه ویرایش بازیکن تعریف

 

در حال اجرا را به نقاط مختلف زمین مانند پرچم کرنر, تابلوهای تبلیغاتی, مرکز دایره, ستاره شرق و غیره… دیگر انواع مختلف جشن را آغاز کند.

 

بررسی ویدیو زیر را برای تظاهرات.