چگونه به راه اندازی iptables به بازگرداندن به طور خودکار در راه اندازی مجدد در لینوکس?

پس از راه اندازی از iptables قوانین آنها را بررسی کنید!
iptables -S

در این مرحله قوانین iptables خود را باید نشان.

 

از iptables بعدی باید به عنوان یک سرویس نصب شود و پس از آن خدمات از iptables نیاز به راه اندازی مجدد آغاز شود. پس از آن قوانین باید ذخیره شود به طوری که آنها در راه اندازی مجدد باقی بماند

 

تغییر به ریشه

خود

 

نصب "از iptables-خدمات’ بسته

یام نصب از iptables-خدمات

 

فعال کردن از iptables عنوان یک سرویس سیستم

systemctl از iptables فعال

 

فعال کردن سرویس iptables به شروع در هنگام راه اندازی سیستم

systemctl از iptables شروع

 

ذخیره قوانین iptables

از iptables خدمات نجات

 

Reboot the Centos لینوکس system and check that the iptables rules persist.

پاسخ دهید