Microsoft Office PowerPoint मा फन्ट इम्बेड गर्न कसरी 2016

In order to edit a Powerpoint file on multiple computers, the font file should be embedded in the Powerpoint file, so that you don’t have to download each font file on every computer when editing.

Follow the following instructions to embed the fonts in Powerpoint 2016.

  1. फाइल चयन
  2. रूपमा बचत क्लिक गर्नुहोस् र तपाईं बचत गर्न चाहन्छु कि स्थान चयन
  3. यो उपकरण ड्रप डाउन क्लिक गर्नुहोस् र विकल्पहरू बचत चयन
  4. निम्न विन्डो देखि कि सेव बाँया मेनु चयन छ बनाउन
  5. यो अन्तिम विकल्प देखि जाँच बाकस चयन फाइल मा फन्ट सामिल

Powerpoint embed fonts

6. ठीक क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि बचत

पुर्व लडाकु