GBP पाउन्ड चिन्ह कसरी टाइप गर्न (£) अमेरिकी किबोर्ड प्रयोग, Windows मा 8 र Windows 8.1?

एक अमेरिकी किबोर्ड लेआउट कुनै £ प्रमुख छ. अर्डर प्रतीकको प्राप्त गर्न यो केही मुख्य संयोजन प्रेस आवश्यक छ.

स्क्रिनमा टाइप गर्ने £ प्रतीक प्राप्त गर्न, निम्न के:

तल पकड भएको ALT प्रमुख र प्रकार 0 1 6 3

नोट: अन लक num संग माथि मात्र संख्या प्याड कुञ्जीहरू प्रयोग काम गर्नेछ.

2 "मा विचारGBP पाउन्ड चिन्ह कसरी टाइप गर्न (£) अमेरिकी किबोर्ड प्रयोग, Windows मा 8 र Windows 8.1?

  1. Nikola

    No this does not work, I get: ú Any other suggestions?

  2. Nikola

    Ignore my comment!

पुर्व लडाकु