UC Browser मा नलुकाउनुहोस् विस्तार उपकरणपट्टीबटनप्रयोगगर्नुहोस्

UC Browser मा विस्तार उपकरणपट्टी बटन नलुकाउन पालना कदम:

 1. विस्तार गर्न जाने
  1. दायाँ अवस्थित उपकरणपट्टी विस्तार बटन क्लिक गर्नुहोस् र विस्तार व्यवस्थापन
  2. शीर्ष बायाँ कुनामा प्रोफाइल तस्वीर क्लिक गर्नुहोस् र विस्तार चयन
 2. विकासकर्ता चेक-बाकस जाँच
  विकासकर्ता चेक-बाकस जाँच - UC Browser
 3. बटन शो क्लिक गर्नुहोस्
  लुकाइएका बटन नलुकाउन UC Browser बटन शो क्लिक गर्नुहोस्

पुर्व लडाकु