VirtualBox मा आरोहण मोड कसरी बाहिर निस्कन?

प्रेस होस्ट कुञ्जी + सी ( पूर्वनिर्धारित: दायाँ Ctrl + सी )

माथिको कुञ्जी संयोजन मा आरोहण मोड टगल / बन्द.

पुर्व लडाकु