రోజువారీ ఉచిత Bitcoins మరియు ఇతర డిజిటల్ కరెన్సీలు పొందండి

వికీపీడియా ఏమిటి

వికీపీడియా is a complete form of digital money in which the money can be transferred between two people instantly. ఒక సారూప్యత డబ్బు ఒక ఇ-మెయిల్ వేగం తక్షణమే బదిలీ చేయవచ్చు చెప్పారు.

It’s a peer to peer digital currency network discovered by a computer software programmer named Satoshi Nakamoto. ఈ వ్యవస్థ యొక్క అంతిమ లక్ష్యం చాలా తక్కువ లావాదేవీల రుసుము తో ఎలక్ట్రానిక్ డబ్బు లావాదేవీలు ఉత్పత్తి ఉంది.

వికీపీడియా ఫీచర్స్:

వికేంద్రీకరణ నెట్వర్క్: వికీపీడియా నిర్వహించేది లేదా ఏ కేంద్ర నెట్వర్క్ సిస్టమ్ నియంత్రణలో ఉండదు.

సెటప్: బ్యాంక్ ఆఫ్ ఒక ఖాతా ఏర్పాటు ఒక బిట్ అస్పష్టమైన పని మరియు కొన్నిసార్లు ఒక భారీ ప్రక్రియ కలిగి, but bitcoin allows us to open the account within few seconds with no asked questions.

Anonymous: A user can have n number of bitcoin addresses.

Fees: Bitcoin doesn’t charge anything with youTransaction fee is completely free or otherwise it charge very less.

Instant: Unless any other transfer system, bitcoin payments process takes only less minutes.

 

Get the free bitcoin wallet

Our wallet system is entirely free and you can make the worldwide transfers for FREE. It is like a separate bank running on your own risk. As I mentioned earlier Bitcoin is not operated by anyone. Bitcoin doesn’t look of your transactions, viewing balances and other entities.

Why we need to go for Bitcoin: Own Bank

International: Anyone can transfer the money from any place in the world

Secure wallet: Our wallet is highly encrypted to save your money from hackers and thieves. No malicious code will attack our secure spam filtering system. All your information are encrypted with rich security system.

Mobile and Desktop: It can be accessed using your mobile and desktop machines.

Other Features:

  • Free, No Fees
  • Risk free customer side encryption
  • High level safety measures validation
  • Email payment notifications

Get free Bitcoins

Joining to our system is cost you nothing! Its totally FREE. Once the joining process get over, we will credit your QoinPro wallet with 0.00000250 BitCoins , 0.00007671 LiteCoins , 0.00604838 FeatherCoins , 0.24640460 Virtacoins , 0.00056826 PeerCoins and 0.00004063 DarkCoins. Additioanlly, every day your QionPro wallet is filled with our credits.

Daily (Including saturday and sunday’s) the below coins will be added to your account balances automatically.

  • BitCoin: 0.00000002 BTC * Additional Bonuses
  • LiteCoin: 0.00000036 LTC *Additional Bonuses
  • FeatherCoin: 0.00002827 FTC * Additional Bonuses
  • Virtacoin: 0.03577794 VTA * Additional Bonuses
  • PeerCoin: 0.00000630 PPC * Additional Bonuses
  • Darkcore: 0.00000040 DRC * Additional Bonuses

QoinPro వద్ద ప్రారంభించండి:

https://qoinpro.com/e88fddd0b7311c675c8bb645646e35f9

"QuinPro మాత్రమే కూడా మేము మార్గదర్శకాలు వికీపీడియా కొనుగోలు ప్రజలు సహాయపడుతుంది కాదు సురక్షిత చెల్లింపు వ్యవస్థ త్వరగా అందుబాటులో"

స్పందించండి