แจ้งเตือนการตรวจสอบปิดการใช้งานในมาร์ทโฟน Android หรือแท็บเล็ต

ปพลิเคชันบางอย่างเก็บไว้ให้คุณแจ้งเตือนที่คุณไม่ต้องการและ app ที่ไม่ได้ให้คุณเลือกที่จะปิดการใช้งานการแจ้งเตือนจากเมนูการตั้งค่าการตรวจสอบ. หุ่นยนต์ ช่วยให้คุณสามารถปิดการแจ้งในโทรศัพท์ของคุณจากการตั้งค่า.

เพื่อปิดการแจ้งเตือนการตรวจสอบ:

  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. เลือกปพลิเคชัน
  3. เลือกแอพพลิเค
  4. ยกเลิกการเลือกช่องแจ้งเตือน
    Screenshot_2014-09-20-09-35-17

ใส่ความเห็น