ວິທີການອອກຈາກຮູບແບບການຂະຫນາດໃນ VirtualBox?

ກົດທີ່ສໍາຄັນ Host + C ( Default: ສິດທິ Ctrl + C )

ປະສົມປະສານທີ່ສໍາຄັນຂ້າງເທິງສະຫລັບຮູບແບບຂະຫນາດ / ປິດ.

ອອກຈາກ Reply ເປັນ