How to disable the ‘Unexpected console statement.’ (sense consola) in Eslint?

Per desactivar la declaració 'inesperat consola.’ (sense consola) error en Eslint, necessita afegir una regla a l'arxiu .eslintrc.json. A la secció de regles a l'arxiu .eslintrc.json afegir la següent línia: “sense consola”:0 Això desactivarà l'error. Es podria fer en el seu lloc: “sense consola”: “apagat” Això faria el mateix, which is turn off any

Llegeix més

How to fix the Node JSSyntaxError: importació símbol inesperat” when using JavaScript modules

Perquè el node de mòduls d'exportació ha d'assignar cada funció, objecte o variable, que requereix ser exportats, com propietats dels modules.exports objecte.   Exporting In this example the module file is robot.js. Each function, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Llegeix més