Πώς να κάνετε μια επιλογή με το εργαλείο μαρκαρίσματος με χρήση σταθερού μεγέθους & αναλογία Affinity Φωτογραφία?

  Στο Photoshop, μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο επιλογής για το εργαλείο Marquee. τύπους επιλογής στο Photoshop είναι, Κανονικός, Σταθερή Λόγος και σταθερό μέγεθος. Σε Affinity Φωτογραφία (v1.6.4) δεν υπάρχει τύπος επιλογής για το εργαλείο Marquee. Ωστόσο, είστε ακόμα σε θέση να επιλέξετε χρησιμοποιώντας σταθερό μέγεθος.   Fixed Sized Selection in Affinity

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να περιστρέψετε μια εικόνα στην Affinity φωτογραφίας ή σχεδιαστή με βάση το εθιμικό βαθμούς?

  Choose the move tool Select the layer to be rotated in the Layers panel. Βεβαιωθείτε ότι το στρώμα δεν είναι κλειδωμένη (δεξί κλικ στρώμα -> βεβαιωθείτε «Lock’ δεν είναι επιλεγμένο).   Στον πίνακα μετασχηματισμό, θα δείτε μια πλατεία με εννέα μικρότερα τετράγωνα. Επιλέξτε ένα από τα τετράγωνα. This is the centre

Διαβάστε περισσότερα

JavaScript Arrays : Understanding the reduce function

Syntax arr.reduce(callbackFunction, [initialValue]) What does reduce do? Reduce is a function that loops through an array. Operations can be performed on the array via a callback function. At the end of the operations on the array, reduce returns a single value Reduce can be used, for example, to total a shopping cart Example let arr

Διαβάστε περισσότερα