CentOS लिनक्स पुन: बुट स्वतः पुनर्स्थापना iptables कसरी स्थापित गर्न?

को iptables स्थापना पछि नियम तिनीहरूलाई जाँच! iptables -S At this stage your iptables rules should be showing.   अर्को iptables सेवाको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ र त्यसपछि iptables सेवा रिबुट मा सुरु गर्न आवश्यक छ. Then rules need to be saved so that they persist on reboot Change to

थप पढ्नुहोस्

कसरी ब्याच पुन: नामकरण regex प्रयोग विन्डोज PowerShell मा फाइलनाम भाग?

यो उदाहरण मा, हामी संग छ 6 मिति र तल फाइलनाम संग तल फाइलहरू: Mode LastWriteTime Length Name —- ————- —— —- -a—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Bank Statement 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Bank Statement 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Bank Statement 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

थप पढ्नुहोस्