Jak skonfigurować program Windows Defender Firewall do udostępniania dysków w Döcker?

Docker zapobiega dyski udostępniania i prezentuje wykryty dialogowym Zapora. “Zapora blokuje udostępnianie plików pomiędzy Windows i pojemników. Zobacz dokumentację aby uzyskać więcej informacji.” Aby zapobiec powyższym, skonfigurować Zaporę systemu Windows Defender, aby umożliwić port 445 połączenie TCP. Domyślnie Windows Defender Firewall blokuje portu TCP 445 znajomości.…

Czytaj więcej

Inicjatywa Q weryfikacja – Następnym wielkim waluty cyfrowy?

Czym jest inicjatywa Q?   Inicjatywa Q to projekt mający na celu stworzenie najlepszej metody płatności na świecie. Różnica między tym i projektów kryptowaluta jest to, że inicjatywa Q ma strategię kierowania wczesne wprowadzenie. To rozpoczęło To kampanii poprzez uruchomienie zaproszenie jedyny model, i rozpoczął rozdawanie ogromne ilości…

Czytaj więcej