Jak skonfigurować Docker Quickstart Terminal w Cmder?

Poniżej przedstawiono, jak skonfigurować ten Docker Quickstart Terminal w Cmder. Wprowadź klawiatura ekranowa zadania konfiguracji skrótów, Win + alt + Menu T Via + przycisk -> zadania konfiguracyjne…. Rozwiń Uruchamianie i wybierz Zadania Dodawanie nowego predefiniowanego zadania skrót klawiszowy Alt + Zmiana + + poprzez menu + Przycisk Nazwij…

Czytaj więcej

Jak sieci maszyny wirtualnej VirtualBox z pojemnikiem Döcker?

W celu przystąpienia do pojemnika Döcker do tej samej sieci jako maszyny wirtualnej VirtualBox, maszyna wirtualna pojemnika Döcker musi być tworzone w tej samej sieci. VirtualBox Host-Only Network działa na 192.168.56.1/24 sieć. Podczas tworzenia domyślnego Docker maszynę wirtualną zapewnić, że VirtualBox Host Tylko CIDR jest 192.168.56.1/24…

Czytaj więcej