Làm thế nào để xoay một hình ảnh trong Affinity ảnh hoặc thiết kế bởi độ tùy chỉnh?

  Choose the move tool Select the layer to be rotated in the Layers panel In the transform panel, bạn sẽ thấy một hình vuông với chín ô vuông nhỏ. Chọn một trong các ô vuông. Đây là điểm trung tâm, mà trên đó sự quay sẽ được thực hiện. Hình vuông ở giữa là một lựa chọn phổ biến. Edit

Đọc thêm