Làm thế nào để sửa chữa các Node JS “Lỗi cú pháp: nhập khẩu thẻ bất ngờ” khi sử dụng module JavaScript

Để nút để module xuất khẩu, bạn phải gán mỗi chức năng, đối tượng hoặc biến, mà đòi hỏi phải được xuất khẩu, như thuộc tính của đối tượng modules.exports.   Exporting In this example the module file is robot.js. mỗi chức năng, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Đọc thêm

Làm thế nào để vô hiệu hóa ổ đĩa cứng không gian thông báo thấp trên Windows 10?

Go to Notifications & actions in settings. The easiest way to do this is by typing Notifications in Cortana search. You could also get to the Notifications & actions screen by pressing Windows Key + I -> System -> Notifications & actions . Scroll down the Notification & actions screen and click on Windows Explorer

Đọc thêm