Làm thế nào để ngăn chặn các Pixel Google 3 / 3 XL điện thoại thông minh Android từ chặn các cuộc gọi không có trong danh sách các số bị chặn

Your Pixel 3 or Pixel 3 XL may block calls that is not on the blocking list. In the Phone app’s Menu -> Settings -> Blocked number, the number is not blocked yet the phone does not receive the call. Calls are being block because Do Not Disturb is turned on. Check the Do Not

Đọc thêm

Làm thế nào để sửa chữa thiếu hoặc không làm việc New Folder và New menu ngữ cảnh mục trong Windows 10 Explorer và Desktop?

The problems Right clicking in Windows Explorer or Windows Desktop does not show theNewentry in the context menu. Creating a New item from the Home tab in the toolbar, in Windows Explorer does not work. Using the keyboard shortcut Ctrl+Shift+n, should have created a new folder, but on your PC it does not

Đọc thêm