Kako rotirati sliku u Affinity fotografije ili Designer običajem stupnjeva?

 

 1. Odaberite potez alat

  Affinity Photo Move Tool

   

 2. Odaberite sloj koji se rotira u panelu Layers.

  Pobrinite se da sloj nije zaključana (desni klik sloj -> pobrinite 'Lock’ nije označeno).

  Affinity Photo Layer Panel

   

 3. U panelu preobraziti, ćete vidjeti trg sa devet manjih kvadrata.

  Izaberite jedan od trgova. Ovo je centralnu tačku, na kojoj će se vršiti rotacija. U centru trga je čest izbor.

  Uredite vrijednost rotacije u panelu Transform. Ovo je označen R: . A pozitivne rezultate vrijednost u rotaciji smjeru kazaljke na satu, a negativni rezultati vrijednost u rotaciji anti-smjeru kazaljke na satu.

  Affinity Photo Custom rotacije

 

Video

 

The above steps will also work in sklonost dizajner

Komentariši