How to permanently remove the drive letter and hide the OEM Partition in Windows 10?

 1. Run PowerShell with administrator privileges

  Search -> powershell

  Windows PowerShell -> Right click -> Run as administrator

   

 2. Lista ndarëse me shkronja makinë

  GET-WMIOBJECT win32_logicaldisk | FORMAT-TABLE

  Bëni një shënim të letër me makinë që ju do të donte për të hequr. Ju do të duhet më vonë për të hequr përgjithmonë letër me makinë.

  Këtu ne po heqjen letrën F:

   

 3. diskpart Open

  lloj diskpart në PowerShell pastaj shtypni hyj

   

 4. Lista disqe në PC tuaj

  lloj lis dis pas DISKPART> dhe shtypni hyj

  prodhim:

   disk ### Status Size Pa Dyn GPT
   -------- ------------- ------- ------- --- ---
   disk 0  online     476 GB  10 MB    *
   disk 1  online     931 GB   0 B    *
   disk 2  online     3726 GB   0 B    *
   disk 3  online      8 GB   0 B    *
  

   

 5. Zgjidhni disk që përmban ndarje për të cilën ju do të donte për të hequr letër me makinë

  Këtu ne jemi të zgjedhur Disk 0

  sel dis 0

   

 6. Lista e ndarëse në diskun e zgjedhur

  lis par

  prodhim:

   ndarje ### Lloji Size ofset
   ------------- ---------------- ------- -------
   ndarje 1  shërim      300 MB 1024 KB
    ndarje 2  sistem       99 MB  301 MB
    ndarje 3  i rezervuar      128 MB  400 MB
    ndarje 4  kryesor      475 GB  528 MB
    ndarje 5  shërim      450 MB  476 GB
    

   

 7. Zgjidhni particionin që kërkon heqjen e letër me makinë

  Këtu ne jemi të zgjedhur Partition Recovery 5

  sel par 5

   

 8. Hiq letër me makinë për ndarje

  remo

 

E mësipërme do të heq letër me makinë. Dritaret will reassign the drive letter on reboot as the drive letter assignment will be in the registry.

If you would like to permanently remove the drive letter, then the registry needs to be modified.

IMPORTANT NOTE: Modifying the registry incorrectly can permanently damage your computer. Please backup the registry and important files before continuing.

 1. Open the Registry Editor

  Search -> regedit

  Click yes for the User Account Control prompt

   

 2. Navigate to the branch for drive letter assignment in the Registry Editor

  Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices

  Find the letter that you would like to remove from the list

  Here we are removing the drive letter F:, therefore we want to delete \Dos\Devices\F:

  Right click the entry that you would like to delete -> Delete

   

 3. Restart the PC to apply the changes

   

Lini një Përgjigju