Temel Linux Linux ve Windows işletim sistemleri üzerinde Komutları

Bu yazı ile başlamak isteyen olanlar için yararlıdır Linux komutlar. Burada kullanılan en yaygın komutları bulacaksınız Linux.

Çalıştırmak istiyorsanız Linux komutları Camlar Daha sonra yüklemek Cygwin. Cygwin Linux, Windows komutlarını kullanmak için, Windows üstünde Linux katman.

Eğer başlattığınızda Windows varsayılan yolu Cygwin yüklerseniz Cygwin terminali olacak:

C:\cygwin64\home\{username}

 

Yeni not defteri dosyası örnek oluşturmak

touch textfile.txt

 

Değişim dizini

cd {directory path\name}

 

Uzun formatta liste dizin içeriği ( -l ) Gizli dosyaları ve dizinleri dahil olmak üzere ( -bir )

ls -l -a

ls -al

 

geçen değiştirilme zaman dosyaları ve dizinleri Sipariş

ls -t

 

duraklama ve kaydırma ile Liste dizini

ls -l | less

 

Geçerli konumunuzu göstermek (Baskı çalışma dizini)

pwd

 

Son Özü 100 Bir dosyanın sözler

tail -100 {filename.extension}

 

İlk ekstrakte 100 Bir dosyanın satır

head -100 {filename.extension}

 

Bir dosyayı kopyalayın

cp {source} {destination}

 

Bir dosyayı taşımak

mv {source} {destination}

 

Yeni bir dizin olun

mkdir {new directory name}

 

Dosyayı sil

rm {filename}

 

Boş bir dizini silin

rmdir {directory to remove}
rm -d{directory to remove}

 

dizin ve içeriğini sil

rm -r {directory to remove}
rm -R{directory to remove}

 

Bir dosyanın içeriğini sıralamak

sort {filename to sort}

 

Bir dosyada yinelenen girdileri kaldırın

uniq {filename to remove duplicates}

 

Dosyaları sıkıştırmak

gzip {filename}

 

Dizini sıkıştır

gzip -r {directory name}

 

Bir metin dosyasında satır ve kelimelerin sayısını

wc {filename}

 

dize desen eşleştirme için dosyaları içinde metin arama (harfe duyarlı)

grep 'word' {filename}

 

dize desen eşleştirme için dosyaları içinde metin arama (duyarsız dava)

grep -i 'word' {filename}

 

bir dizin ile arama

grep -R Arctic /home/ccuser/workspace/geography

 

Bir metin dosyasının içeriğini göster

cat

 

sed akım düzenleyici (bulmak ve değiştirmek için benzer)

sed 's/snow/rain/' forests.txt

 

Dosya ve dizin izinlerini değiştirme

chmod {options} {permissions} {filename}

 

Kullanılan son komutları listelemek

history

 

Otomatik olarak görevleri zamanlamak

cron
crontab

 

Değişim dosya izinleri

chmod {permission number} {some file or directory}
chmod 777 /storage

 

Özyinelemeli dosya izinlerini değiştirme

chmod -R {permission number} {some file or directory}

 

 

Cevap bırakın