Základní Linux příkazy na Linux a Windows operační systémy

To psaní je užitečné pro ty, kteří chtějí začít s Linux příkazy. Zde najdete nejčastější příkazy, které se používají v Linux.

Pokud byste chtěli spustit příkazy Linux na Windows nainstalujte Cygwin. Cygwin je Linux vrstva na vrcholu Windows, který vám umožní používat Linux příkazy v systému Windows.

Pokud instalujete Cygwin na Windows pak výchozí cestu při spuštění terminálu Cygwin bude:

C:\cygwin64\home\{username}

 

Vytvořit nový příklad poznámkový blok souboru

touch textfile.txt

 

Změňte adresář

cd {directory path\name}

 

Obsah adresáře Seznam v dlouhém formátu ( -l ) včetně skrytých souborů a adresářů ( -A )

ls -l -a

ls -al

 

Objednat soubory a adresáře v době, kdy byly naposledy upravoval

ls -t

 

Adresář seznam s pauzou a posouvání

ls -l | less

 

Ukázat aktuální polohu (pracovní adresář tisk)

pwd

 

Výpis poslední 100 slova souboru

tail -100 {filename.extension}

 

Výpis nejprve 100 řady souboru

head -100 {filename.extension}

 

Kopírování souboru

cp {source} {destination}

 

Přesunutí souboru

mv {source} {destination}

 

Vytvořte nový adresář

mkdir {new directory name}

 

Smazat soubor

rm {filename}

 

Smazat prázdný adresář

rmdir {directory to remove}
rm -d{directory to remove}

 

Odstranit adresář a jeho obsah

rm -r {directory to remove}
rm -R{directory to remove}

 

Třídit obsah souboru

sort {filename to sort}

 

Odstranit duplicitní záznamy v souboru

uniq {filename to remove duplicates}

 

Komprimovat soubory

gzip {filename}

 

Komprese adresář

gzip -r {directory name}

 

Spočítejte počet řádků a slov v textovém souboru

wc {filename}

 

Vyhledávat text v souborech pro odpovídající výpletu (velká a malá písmena)

grep 'word' {filename}

 

Vyhledávat text v souborech pro odpovídající výpletu (malá a velká písmena)

grep -i 'word' {filename}

 

Vyhledávání s adresářem

grep -R Arctic /home/ccuser/workspace/geography

 

Zobrazit obsah textového souboru

cat

 

sed proud editor (Podobný najít a nahradit)

sed 's/snow/rain/' forests.txt

 

Změnit oprávnění souborů a adresářů

chmod {options} {permissions} {filename}

 

Seznamu Poslední příkazy používané

history

 

Automaticky plánovat úlohy

cron
crontab

 

Oprávnění Změnit souboru

chmod {permission number} {some file or directory}
chmod 777 /storage

 

Změnit rekurzivní soubor oprávnění

chmod -R {permission number} {some file or directory}

 

 

Napsat komentář