Προσθέστε SkyFonts γραμματοσειρές στο Inkscape

Use the following steps to add fonts to inkscape

 1. Make sure inkscape is closed
 2. Navigate to the install path of inkscape (συνήθως C:\Program Files Inkscape)
 3. Go to the \etc\fonts\conf.d directory
  Inkscape font configuration files
 4. Open 51-local.conf in notepad++ (notepad ή άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου είναι μια χαρά, if you don’t have notepad++)
 5. Add the following line under the <include ignore_missing=yes”>local.conf</include> line:
  <dir>C:\Users {χρήστης}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</dir>

  Make sure to change the path to the fonts path that you wish to add

  Inkscape Skyfonts

 6. Save the file and close

Now when you start Inkscape your font should be included.

Αφήστε μια απάντηση