Ako aktualizovať TWRP na najnovšiu verziu?

 1. Stiahnite si najnovšiu verziu TWRP pre váš prístroj tu

 2. Skontrolujte, či je telefón spustený do Robot OS

  Skopírujte stiahnutý súbor do koreňového oddielu dátumu

 3. Topánka v TWRP (Zapnutie + Zvýšiť hlasitosť)

 4. vyberte možnosť Inštalovať

 5. Stlačte tlačidlo Inštalovať Image v pravom dolnom rohu

 6. Nájsť a dotknúť .img súbor TWRP

 7. zvoliť Recovery

 8. prejdením potvrdiť blesk

 9. Prejsť späť na hlavnú obrazovku TWRP

  Reboot -> Recovery

Nechaj odpoveď