Kinh doanh thông minh là gì (BI / BW)?

Kinh doanh thông minh được chuyển đổi dữ liệu mà một cửa hàng kinh doanh trong đó là cơ sở dữ liệu, và làm cho nó hữu ích.

Dữ liệu điển hình được tranformed là dữ liệu giao dịch như dữ liệu bán hàng. Đối với một doanh nghiệp từng dữ liệu bán hàng cá nhân không phải là rất hữu ích, nhưng tổng hợp số liệu này (summerising dữ liệu) có thể mang lại một số kết quả mạnh mẽ cho các nhà sản xuất quyết định kinh doanh. Ví dụ, phân tích các dữ liệu bán hàng cá nhân cho Quý 1 của 2013 sẽ không thể rất hữu ích nhưng nếu dữ liệu bán hàng này đã được summerised, nó sẽ hiển thị tổng doanh số cho kỳ và trở nên mạnh mẽ hơn, nó có thể được so sánh với quý 2 của 2013. Nó biến cho các nhà sản xuất quyết định nó có thể trở thành một công cụ mạnh mẽ để tăng doanh số bán hàng, tạo ra các dự báo và xây dựng chiến lược kinh doanh mới.

Business Intelligence sử dụng một lượng lớn dữ liệu và có thể được rườm rà mà không cần các công cụ CNTT được sử dụng để chuyển đổi dữ liệu. Các dữ liệu giao dịch mà sử dụng BI có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như cơ sở dữ liệu giao dịch như Oracle cơ sở dữ liệu hoặc MS SQL Server. Các dữ liệu sau đó trải qua một quá trình được gọi là ETL Extract. Chuyển đổi và Load.
ETL

Extract là quá trình giải nén dữ liệu từ các nguồn. Chuyển đổi là thay đổi dữ liệu sang định dạng thích hợp để lưu trữ trong kho dữ liệu. Các kho dữ liệu là lưu trữ cho dữ liệu sử dụng trong BI, được dữ liệu chuẩn bị cho báo cáo.

công ty báo cáo

Dữ liệu được lưu trữ sau khi quá trình ETL, được lưu trữ trong các kho dữ liệu. Đây là những dữ liệu được phân tích và trình bày trong Báo cáo, sẵn sàng cho việc ra quyết định để giải thích.

Các phần mềm thường được sử dụng là SAP BIMicrosoft BI.

Gửi phản hồi