Làm thế nào để cài đặt soạn thảo văn bản Nano trong Windows 10 dấu nhắc lệnh?

Biên tập viên Nano văn bản là một soạn thảo văn bản phổ biến ở Linux. Có thể cũng cài đặt Cửa sổ phiên bản trong Cửa sổ 10 dấu nhắc lệnh.

 1. Tải về soạn thảo văn bản Nano dành cho Windows từ này liên kết.
  1. Tới phiên bản mới nhất mà có một thư mục NT. Tại thời điểm viết bài này v2.5 là phiên bản mới nhất mà có một thư mục NT.
  2. Khi ở trong thư mục tải về file zip phiên bản mới nhất. Đối với tôi đây là 2.5.3.zip
 2. Giải nén nội dung vào các c:/ ổ đĩa
 3. Sao chép cygwin1.dll từ thư mục Nano đến c:/windows / system32 thư mục
 4. Nhấn Windows Key + s và loại env.
  1. Nhấp vào Chỉnh sửa các biến môi trường hệ thống
   Cửa sổ 10 Thuộc tính hệ thống
  2. Nhấn vào Environment Variables… và chọn Variable Path trong System Variables
   1. Nhấp chuột vào Chỉnh sửa, sau đó click New
   2. Thêm đường dẫn thư mục vào file nano.exe mà bạn giải nén trước đó trên ổ đĩa C. Mine là c:\nano-2.5.3-win32
    Chỉnh sửa biến Path Môi trường Hệ thống
  3. Nhấp OK để đóng tất cả các cửa sổ biến môi trường
 5. Nhấn Windows Key + S và gõ cmd để khởi động cửa sổ lệnh
  1. Loại nano trong cửa sổ lệnh để khởi động soạn thảo văn bản Nano
   Command Prompt Install Nano Text Editor

Gửi phản hồi