Προσθέστε SkyFonts γραμματοσειρές στο Inkscape

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα βήματα για να προσθέσετε γραμματοσειρές στο Inkscape Βεβαιωθείτε Inkscape είναι κλειστό Πλοηγηθείτε στο δρόμο εγκατάσταση του Inkscape (συνήθως C:\Program Files Inkscape) Πηγαίνετε στο etc fonts conf.d κατάλογο Open 51-local.conf το Notepad ++ (notepad ή άλλο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου είναι μια χαρά, if you don’t have notepad++) Add the following line under the <include ignore_missing=yes”>local.conf</include> line: <εσείς>C:\Users {χρήστης}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</εσείς> Make sure to

Διαβάστε περισσότερα