Како да серија преименува дел од името на датотеката во Windows PowerShell користење назив?

Во овој пример,, ние имаме 6 датотеките подолу со датум и име на датотека подолу: Mode LastWriteTime Length Name —- ————- —— —- -a—- 10/06/2018 12:40 0 1 = 9.8.16 Bank Statement 298.67.pdf -a—- 10/06/2018 12:40 0 2 = 9.9.16 Bank Statement 134.74.pdf -a—- 10/06/2018 12:41 0 3 = 9.10.16 Bank Statement 123.43.pdf -a—- 10/06/2018 12:41…

Прочитај повеќе

Како да се создаде папката / директориум со име на папка / директориумот е како денешниот датум во Windows PowerShell?

ni -it d (get-date).toString(‘dd.M.yy’) Погоре во тоа е целосна форма е… new-item -itemtype directory (get-date).toString(‘dd.M.yy’)…

Прочитај повеќе

Како да се помогне и да се најде адреси на командите во Windows PowerShell?

A command in Powershell can have one or many alias. An alias is the command but in a shorter and mostly abbreviated form. Some aliases are made to match bash commands.   Get-ChildItem This command lists the content of the current working directory. алијас: ls, dir Get-Alias To find the alias of a command

Прочитај повеќе