тогтмол хэмжээг ашиглан Marquee Tool нь сонголт хийх вэ & Хавсаргасан Зургийг харьцаа?

  Photoshop-д, Та Marquee Tool сонгох төрлийг сонгох боломжтой. Photoshop-д сонгох төрөл байдаг, хэвийн, Тогтмол харьцаа болон тогтсон хэмжээтэй. Хавсаргасан Photo онд (v1.6.4) Marquee Tool ямар ч сонголт төрөл байдаг. Гэсэн хэдий ч, Та одоо ч гэсэн тогтсон хэмжээтэй ашиглан сонгох боломжтой.   Fixed Sized Selection in Affinity

Дэлгэрэнгүй

өөрчлөн градус буюу хавсаргасан Зургийг зураг Designer эргүүлэх вэ?

  Choose the move tool Select the layer to be rotated in the Layers panel. итгэлтэй давхарга түгжигдсэн биш юм хийх (зөв дарж давхарга -> эсэхийг шалгах хэрэгтэй "Lock’ шалгаагүй байна).   өөрчлөх самбарт, Та есөн жижиг талбай бүхий дөрвөлжин харах болно. квадратуудын нэгийг нь сонгоно уу. This is the centre

Дэлгэрэнгүй