Inkscape нь SkyFonts үсгийн маяг нэмэх

эсэхийг inkscape Ид шид, inkscape нь фонт нэмж тулд дараах алхмуудыг ашиглана inkscape суулгах замд жолоодож хаалттай байна (ихэвчлэн C:\Program Files Inkscape) Гэх мэт үсгийн маяг conf.d сан Нээлттэй Тэмдэглэлийн 51-local.conf ++ рүү очих (Тэмдэглэлийн болон бусад текст засварлагч нарийн юм, if you don’t have notepad++) Add the following line under the <include ignore_missing=yes”>local.conf</include> line: <dir>С:\Хэрэглэгчид {хэрэглэгчийн}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</dir> Make sure to

Дэлгэрэнгүй