CentOS Linux-д дахин ачаалахад автоматаар сэргээх iptables хэрхэн тохируулах талаар?

iptables тохируулж дараа дүрэм тэднийг шалгах! iptables -S At this stage your iptables rules should be showing.   Дараагийн iptables үйлчилгээний талаар суулгах хэрэгтэй, дараа нь iptables үйлчилгээний дахин ачаалахад эхлүүлж байх хэрэгтэй. Then rules need to be saved so that they persist on reboot Change to

Дэлгэрэнгүй

эхлэх вэ, Зогс, Debian Linux-д дахин ажиллуулах, жагсаалт үйлчилгээ?

You require to be root to execute the following commands successfully. su Start a service service {service name} start Example service sshd start Stop a service service {service name} stop Example service sshd stop Restart a service service {service name} restart Example service sshd stop List all services servicestatus-all Output

Дэлгэрэнгүй

суулгаж, Debian Линукс дээр SSH сервер хэрхэн тохируулах талаар?

Installing and testing the SSH Server You will need to be root to do the followingsu Install SSH Server apt install openssh-server Check if the server process exists. Энэ нь сайн явж Суулгац програм нь харуулж байна. ps -A | grep sshd Output (эсвэл ижил төстэй): 1753 ? 00:00:00 sshd Install SSH Client to check the

Дэлгэрэнгүй