Best Free Adblocker for Firefox, քրոմ, Edge and Windows

I have used many adblockers over the years, including the most popular i.e. Adblock, Adblock Plus and uBlock Origin. I found that having an adblocker installed wasted more time than not having one. The reason to install an adblocker is to block site ads and video ads. The bad part is when websites do not

Read More

Թարմացնել Adobe Flash Player է Google Chrome մեխանիկական

Դուք կարող եք թարմացնել Adobe Flash Player է Google Chrome- ի օգտագործելով հետեւյալ քայլերը: տիպը քրոմ://components/ in the address bar in chrome Find Adobe Flash Player in the list Click ‘Check for update’ կոճակը տակ Adobe Flash Player. Սա կլինի ստուգելու համար թարմացման եւ թարմացնել Adobe Flash Player է վերջին տարբերակը…

Read More