Audacity ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಧ್ವನಿ ಪಡೆಯಲು ಹೇಗೆ?

ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಗುದ್ದು ಟ್ರಿಬಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಡಿಯೊ ಗುಣಮಟ್ಟ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. In you sample leave 3-5 ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡುಗಳ. SayHow did you know that I was going to have a peanut butter

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು