តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ទទួល​បាន​សំឡេង​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ល្អ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី Audacity?

ជំហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នឹង​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​គុណភាព​សម្លេង​ច្បាស់​ដោយ​គ្មាន​សំឡេង​រំខាន​និង​បាស​ល្អ​និង​ការភ្នាល់​ផ្តុំគ្នា​បី punchy. អ្នក​អាច​ព្យាយាម​ចេញ​នូវ​ជំហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ដោយ​ការ​ថត​គំរូ​មួយ. នៅ​ក្នុង​អ្នក​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​គំរូ 3-5 វិនាទី​ក្នុង​ការ​ចាប់ផ្តើម​និង​ការ​បញ្ចប់. បាន​និយាយ​ថា “តើអ្នកបានដឹងថាខ្ញុំត្រូវបានគេនឹងមានប៊ឺចំរាញ់ពីសណ្ដែកដីមួយដោយរបៀបណា…

អាន​បន្ថែម