WordPress խմբագիր Ստեղնաշարի Կարճուղիներ

Հայրենի WordPress խմբագիր թույլ է տալիս ստեղնաշարի կարճ կրճատումներ, դարձնելով այն ավելի արագ եւ ավելի հեշտ է անել, որոշ խնդիրներ. Հետեւյալ են կարճ կրճատումներ: Windows : Ctrl + KeyMac : CMD + Key Press Alt + Փոփոխություն + Բանալի հետեւյալ կարճ կրճատումներ:…

Read More

Fix BackWPup Հնարավոր չէ ստեղծել թղթապանակ Տեղեկամատյաններ

Երբ վազում կրկնօրինակում աշխատանք հետեւյալ սխալ է ցուցադրվում: Չի կարող ստեղծել թղթապանակ: /hom/dir/public_html/wp-content/uploads/backwpup-9f3bea-logs I got this error when changing my web hosting company. After some searching, I could not find a solution. But after browsing the settings for BackWPup, I managed to fix the problem. Հետեւյալ ֆիքսված խնդիրը: Hover the mouse cursor

Read More