چگونه به تغییر منوی زمینه را انتخاب کنید و ردیف EDIT TOP حداکثر در SQL مدیریت استودیو محدود

به طور پیش فرض در هنگام استفاده از راست کلیک کردن یک جدول و انتخاب یا ویرایش ردیف, SQL مدیریت استودیو فقط TOP انتخاب کنید 1000 ردیف یا ویرایش TOP 200 ردیف هر جدول. برای افزایش حد منوی زمینه را انتخاب کنید یا EDIT: ابزار از منوی کشویی کلیک کنید را انتخاب کنید گزینه گسترش سرور Object Explorer را انتخاب…

ادامه مطلب

واردات و صادرات SQL جادوگر ستون ناشناخته تبدیل نوع(بازدید کنندگان)

در هنگام وارد کردن یک فایل مسطح مانند یک فایل CSV شما ممکن است با پیغام ستون ناشناخته تبدیل نوع را دریافت کنید(بازدید کنندگان) در واردات SQL Server و صادرات جادوگر. دلیل این است که ستون فایل CSV به طور پیش فرض به یک رشته. شما نیاز به تعریف انواع داده از هر ستون در فایل CSV و سپس اجرا کنید…

ادامه مطلب