چگونه برای به دست آوردن فوری ترافیک / بازدید کنندگان به وب سایت شما?

You have built your website but it is not generating enough visitors as you would have expected. You have written blogs and paid for SEO but still the traffic is low. PTC ads on Google are too expensive and is not worth pursuing. On Google Paid to Click ads can cost as much as £15

ادامه مطلب

میانبرهای صفحه کلید وردپرس ویرایشگر

مادری وردپرس ویرایشگر اجازه می دهد تا صفحه کلید کوتاه کاهش, و آن را سریع تر و آسان تر برای انجام برخی از وظایف. زیر کوتاه کاهش: ویندوز : کنترل + KeyMac : کلیدهای Cmd + Key Press Alt + تغییر + کلید برای زیر کوتاه کاهش:…

ادامه مطلب

ثابت BackWPup پوشه برای سیاههها ایجاد کنید

هنگامی که در حال اجرا یک کار پشتیبان گیری خطای زیر نشان داده شده است: ایجاد پوشه: /hom/dir/public_html/wp-content/uploads/backwpup-9f3bea-logs I got this error when changing my web hosting company. After some searching, I could not find a solution. But after browsing the settings for BackWPup, I managed to fix the problem. در زیر ثابت مشکل: Hover the mouse cursor

ادامه مطلب