چگونه برای به دست آوردن بهترین کیفیت بالا صدای در Audacity?

مراحل زیر به شما در روشن ترین کیفیت صوتی بدون سر و صدا و باس خوب و trebles punchy در را. شما می توانید سعی کنید مراحل زیر را با ضبط یک نمونه. در شما نمونه ترک 3-5 ثانیه در آغاز و پایان. گفتن “How did you know that I was going to have a peanut butter

ادامه مطلب