Πώς να αλλάξετε την προεπιλεγμένη θύρα 22 στο διακομιστή SSH για το Fedora 26

Change to root user su Edit the configuration file for the SSH server nano /etc/ssh/sshd_config Make the changes below to the fileAmendments are in amber. Here we have removed the # and specified a number for the port. # If you want to change the port on a SELinux system, you have to tell

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να εγκαταστήσετε και να ρυθμίσετε τον εξυπηρετητή SSH στο Fedora 26

By default the SSH server should already be installed and available on Fedora 26. We will first check if the SSH server is installed. If it is installed we will activate it else we will install then activate it. Use root user su Check if the SSH server is installed service sshd status If you

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να προσθέσω, προσθέσετε και να καταργήσετε μεταβλητές περιβάλλοντος στο Fedora Linux

Environment variables are set for use by programs. System defined variables are set by the system. An example is pwd which holds the current working directory. User defined variables are defined by the user either temporarily(for current shell only) or permanently. Local environment variables are set for the current session only. User environment variables are

Διαβάστε περισσότερα