Ako opraviť chýbajúce alebo nefunkčné novú zložku a nové položky kontextového menu vo Windows 10 Explorer a Desktop?

Problémy Keď kliknete pravým tlačidlom v Prieskumníkovi Windows alebo Windows Desktop neukazuje “Nový” položka v kontextovom menu. Vytvorenie novej položky na karte Domov na paneli nástrojov, V programe Prieskumník Windows nefunguje. Pomocou klávesovej skratky Ctrl + Shift + N, mal vytvoriť novú zložku, ale na počítači sa tak nestane…

Čítajte viac