How to fix the Node JSSyntaxError: Unexpected token importwhen using JavaScript modules

K tomu, aby uzol vývozných modulov musíte priradiť jednotlivé funkcie, objekt alebo variabilné, ktorá vyžaduje, aby bola exportovaná, ako vlastnosti modules.exports objektu.   Exporting In this example the module file is robot.js. Each function, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Čítajte viac

Ako opraviť Magisk SafetyNet Check ctsProfile falošný problém Magisk 13 & 14?

Môžete dostať SafetyNet ctsProfile false po spustení šek v Magisk. Ak chcete tento prvý pokus umožňujúce Magisk schovať pred nastavením Magisk. Magisk Hide však nefunguje správne na všetkých zariadeniach. Pre vyriešenie tohto problému stiahnite a nainštalujte Universal SafetyNet Fix. Inštalácia sa vykonáva pomocou TWRP. Click the button below to go to

Čítajte viac