Kako postaviti Cmder za pokretanje sustava Windows PowerShell na Cmder pogon s vašeg korisničkog profila kao i prethodno radnog direktorija u sustavu Windows 10

The following steps will enable PowerShell at Cmder launch, with the path set to your %userprofile%. If you have used a context menu, this will not interfere with the context menu’s functionality. Ensure PowerShell is the default task in Cmder.menu -> settings -> startupEnsure the specified task is Powershell and then Save settings.   Navigate

Opširnije

Kako postaviti Cmder-a “Cmder ovdje” Integracija izbornik kontekst u sustavu Windows 10 Windows Explorer i pokretanje Cmder u novom prozoru s Windows PowerShell

Cmder’s Windows Explorer context menu option ‘Open Cmder Here’ je zgodan za otvaranje cmder iz programa Windows Explorer, održavajući isti put.   Također će se mijenjati Cmder zadani pokretanja ljuske, from cmd to PowerShell.   Sljedeći koraci će omogućiti kontekstni izbornik u sustavu Windows 10, and ensures the current path in Windows

Opširnije

Kako konfigurirati Windows Defender firewall za dijeljenje diskova u listi?

Lučki radnik sprječava dijeljenje diskova i predstavlja firewall otkriven dijalog. “Firewall blokira dijeljenje datoteka između Windows i kontejnera. Pogledajte dokumentaciju za više informacija.” Da bi se spriječilo gore, postaviti Windows Defender vatrozid kako bi se omogućilo luku 445 TCP veza. Po defaultu Windows Defender Firewall blokira TCP port 445 veze.…

Opširnije