להוסיף SkyFonts גופנים לאינקסקייפ

בצע את השלבים הבאים כדי להוסיף גופנים לאינקסקייפ ודא Inkscape סגור נווט אל הנתיב להתקין של Inkscape (בדרך כלל C:\Program Files Inkscape) עבור אל etc גופנים conf.d 51-local.conf להרחיב הספרייה Notepad ++ (פנקס או עורך טקסט אחר זה בסדר, אם אין לך פנקס ++) הוסף את השורה הבאה תחת <כולל ignore_missing =”כן”>local.conf</לִכלוֹל> קַו: <אתה>ג:\Users\{משתמשים}\AppData\Roaming\Monotype\skyfonts-google</אתה> Make sure to

קראו עוד