Инструкция за създаване на Hadoop среда за обучение и тестване в VirtualBox

With this tutorial you can set up your own Hadoop environment using virtual machines. To get started download and install VirtualBox . Next you will need to get the centos virtual image. Once downloaded create a directory on the root of your drive called VMs and unzip the contents of the centos zip file to the VMs directory

Прочетете още

Basic Linux команди на Linux и Windows операционни системи

Това писане е полезно за тези, които желаят да се започне с Linux команди. Тук ще намерите най-често срещаните команди, които се използват в Linux. Ако искате да стартирате Linux команди на Windows след инсталиране на Cygwin. Cygwin е Linux слой на върха на Windows, която ви позволява да използвате Linux…

Прочетете още