כיצד להתקין סטודיו אנדרואיד ב- Windows 10 ב 3 צעדים פשוטים?

פתח את שורת פקודה מנהלית – קליק ימני על חלונות להתחיל כפתור ולבחור “שורת פקודה(Admin)” העתק והדבק את הפקודה הבאה בשורת הפקודה המנהלית @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy מעקף -Command “IEX ((ניו-Object System.Net.WebClient).DownloadString("https://chocolatey.org/install.ps1’))” && מַעֲרֶכֶת “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” לאחר משלים הפקודה הנ"ל, העתק והדבקת את הפקודה להתקין הבא לתוך הפקודה המנהלית. …

קראו עוד