Tablice JavaScript : Zrozumienie funkcji zmniejszyć

Składnia arr.reduce(callbackFunction, [wartość początkowa]) Co wpływa to zrobić? Zmniejszenie to funkcja, która przechodzi poprzez tablicę. Operacje mogą być przeprowadzone na szeregu za pośrednictwem funkcji zwrotną. Pod koniec operacji na macierzy, zmniejszyć zwraca pojedynczą wartość zmniejszające mogą być wykorzystane, na przykład, do całkowitej koszyk Przykład niech arr…

Czytaj więcej

Jak wyłączyć „Nieoczekiwany oświadczenie konsoli.’ (no-konsola) w Eslint?

Aby wyłączyć „Nieoczekiwany oświadczenie konsoli.’ (no-konsola) Błąd w Eslint, można wymagać, aby dodać regułę w pliku .eslintrc.json. W sekcji reguł pliku .eslintrc.json dodać następującą linię: “no-konsola”:0 Spowoduje to wyłączenie błędu. Można to zrobić w zamian: “no-konsola”: “poza” To byłoby zrobić to samo, który jest wyłączyć dowolny…

Czytaj więcej

Jak naprawić JS Node “Błąd składni: Nieoczekiwany token import” przy użyciu modułów JavaScript

Aby węzła do modułów eksportowych trzeba przypisać każdej funkcji, obiektu lub zmienna, który wymaga, aby być eksportowane, jako właściwości modules.exports obiekt.   Eksportu W tym przykładzie plik moduł jest robot.js. każda funkcja, obiektu lub zmienna chcielibyśmy udostępnić inne pliki robimy im właściwości…

Czytaj więcej