Πώς να διορθώσετε το Android emulator του Android Studio είναι ασυμβίβαστη με σφάλμα Hyper-V

Hyper-V needs to be disabled to start an Android emulator in Android Studio. Η λύση είναι απλή. Κάνοντας κλικ στο Turn off σύνδεση Hyper-V και ακολουθώντας τις οδηγίες που θα καθορίσει το σφάλμα. Εδώ είναι οι παρακάτω οδηγίες… Η Intel HAXM απαιτείται για την εκτέλεση αυτής της AVD. Android Emulator is incompatible with Hyper-V. Δυστυχώς, you cannot have

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ρυθμίσετε σωστά ένα έργο Kotlin στην IntelliJ IDEA?

You may have to configure your Kotlin project in IntelliJ IDEA, for example for a project that you have imported from Github. Without the correct configuration the project will not compile/run or you may get error messages such as ‘AppKt not found in moduleor your main method cannot be found. The following steps will

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα υπάρχον σχέδιο GitHub στην IntelliJ IDEA?

Here are the steps for creating a new project from an existing GitHub project in IntelliJ IDEA. This example uses a Kotlin project, though the steps are the same for any type of project. Ensure you have git installed. If you already have git installed then move on to step #2. You can install git

Διαβάστε περισσότερα