Как да инсталирате Android Studio в Windows 10 аз н 3 лесни стъпки?

Отваряне на административно команден ред – Кликнете с десния бутон на прозорците старт бутон и изберете “Командния ред(Admin)” Копирайте и поставете следната команда в командния ред административен @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy байпас -Command “IEX ((System.Net.WebClient Ню-Object).DownloadString("HTTPS://chocolatey.org/install.ps1 "))” && КОМПЛЕКТ “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% шоколадово бин” След по-горе команда завършва, копирате и поставите следния инсталирате команда в командния ред административния. …

Прочетете още