Πώς να εγκαταστήσετε το Android Studio στα Windows 10 σε 3 εύκολα βήματα?

Ανοίξτε μια γραμμή εντολών διαχείρισης – Κάντε δεξί κλικ τα παράθυρα κουμπί έναρξης και επιλέξτε “Γραμμή εντολών(διαχειριστής)” Αντιγράψτε και επικολλήστε την ακόλουθη εντολή στη γραμμή εντολών διοικητικές @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Παράκαμψη -Command “IEX ((System.Net.WebClient Νέα-αντικειμένου).DownloadString(«https://chocolatey.org/install.ps1’))” && ΣΕΙΡΑ “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Μετά τα παραπάνω ολοκλήρωση της εντολής, αντιγραφή και επικόλληση του παρακάτω εγκαταστήσετε εντολή στη γραμμή εντολών διοικητικές. …

Διαβάστε περισσότερα