Hoe te Android Studio installeren in Windows 10 in 3 eenvoudige stappen?

Open een administratieve opdrachtprompt – Klik met de rechtermuisknop op de Windows Start knop en kies “Command Prompt(beheerder)” Kopieer en plak de volgende opdracht in de administratieve opdrachtprompt @powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Bevel “IEX ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET “PATH =% PATH%;%ALLUSERSPROFILE% chocolatey bin” Na het bovenstaande commando is voltooid, Kopieer en plak de volgende install commando in de administratieve opdrachtprompt. …

Lees meer