Les matrius de JavaScript : La comprensió de la funció de reduir

Syntax arr.reduce(callbackFunction, [valor inicial]) El que sí que redueix fer? Reduir és una funció que els bucles a través d'una matriu. Les operacions poden ser realitzades en la matriu a través d'una funció de devolució de trucada. Al final de les operacions de la matriu, reduce returns a single value Reduce can be used, per exemple, to total a shopping cart Example let arr

Llegeix més

Com desactivar la declaració 'inesperat consola.’ (sense consola) en Eslint?

Per desactivar la declaració 'inesperat consola.’ (sense consola) error en Eslint, necessita afegir una regla a l'arxiu .eslintrc.json. A la secció de regles a l'arxiu .eslintrc.json afegir la següent línia: “sense consola”:0 Això desactivarà l'error. Es podria fer en el seu lloc: “sense consola”: “apagat” Això faria el mateix, which is turn off any

Llegeix més

Com solucionar el Node JS “Error de sintaxi: importació símbol inesperat” en utilitzar mòduls de JavaScript

Perquè el node de mòduls d'exportació ha d'assignar cada funció, objecte o variable, que requereix ser exportats, com propietats dels modules.exports objecte.   Exporting In this example the module file is robot.js. Each function, object or variable we would like to make available to other files we make them properties

Llegeix més